משקי עמק בית שאן
ארגון קניות משקי עמק בית שאן נוסד כאגודה שיתופית בשנת 1946 וחברים בו 16 קיבוצים מעמק בית שאן והגלבוע ,מטרותיו העיקריות היו "לארגן ולאחד את המשקים לשם פעולות משותפות בתחום הכלכלה, התרבות, הבטחון מתוך שאיפה לשפר את מצב החברים... לעסוק בפעולות התישבות בעמק בית שאן, ולקדם את התפתחותו ושגשוגו של האיזור מבחינה כלכלית ומשקית" (מתוך תקנון האגודה).
ארגון הקניות משקי עמק בית שאן אחראי על המערכת הפיננסית האזורית ובכך משרת את הקיבוצים, התאגידים האזוריים והמערכת המונציפאלית.
לשם כך מקיים הארגון מערכת קשרים מסועפת עם הבנקים הראשיים במדינה ובשיתוף עימם מסייע לקיבוצים ולגופים אחרים בעמק בית שאן במינוף פעילויות כלכליות וחברתיות שונות.

מחלקת הסחר במשקי עמק בית שאן אמונה על כל תחום הקניות, הרכש המרוכז, ניהול מו"מ וקביעת הסכמי סחר עם ספקים. תחומי העיסוק כוללים פעילויות נרחבות בתחום צרכי האדם החי והצומח.
עובדי המחלקה התמקצעו בתחומים רבים ומצליחים לחסוך לחברי הארגון מאות אלפי שקלים מידי שנה.
מחלקת הסחר יזמה שיתופי פעולה עם ארגוני קניות שכנים – משקי עמק יזרעאל ועמק הירדן - הוקמה התארגנות ש "הצילה" את ענף גידול העגבניות לתעשיה.
בשנתיים האחרונות רוכזה קנית זרעי החורף במחלקת הסחר בארגון לטובת הארגון והארגונים השכנים ובכך נחסכו סכומי כסף גבוהים למגדלים. המחלקה יוזמת גם הלואות להון חוזר המכסות את מרבית הוצאות הגידול ותורמות לצמצום משמעותי מאד בהוצאות המימון בגידולים השונים.

הארגון רואה מתפקידו להתאים את מערך המידע והבקרה על פיו הוא מתנהל ואותו הוא מעמיד לרשות חבריו משתמשיו, להתפתחויות העדכניות בתחום התקשורת והעברת עיבוד נתונים.
הקמת האתר שלפניכם הינה חלק מהגישה האמורה , ותאפשר בקרוב תקשורת יעילה, בלתי תלויה בקשר חוטי ישיר, ויוצרת בהדרגה אופציות חדשות שלא הכרנו עד כאן.